Přeskočit na hlavní obsah

Notářská kancelář

Mgr. Pavel Vavříček

Notářská kancelář se nachází v Brně, na ulici Příkop 8 (budova IBC). Parkování je možné před budovou, v jejím vnitrobloku nebo v pozemních garážích.

Úřední hodiny

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.

Služby notáře

Zakládání právnických osob a jejich změny

 • zakládání obchodních korporací a družstev, spolků, nadace a nadačního fondu, společenství vlastníků jednotek, jejich změny a zrušení
 • osvědčování rozhodnutí orgánů právnických osob
 • přímé zápisy změn do veřejných rejstříků, včetně přípravy souvisejících dokumentů
 • přeměny obchodních korporací (sloučení, rozdělení, změna právní formy)

Úschovy peněz a listin

 • peněz za účelem vydání určené osobě po splnění sjednaných podmínek
 • listin a cenných papírů (směnky, akcie) za účelem vydání určené osobě po splnění sjednaných podmínek nebo vrácení složiteli
 • právních jednání pro případ smrti nesepsaných notářem

Převody majetku a ochrana věřitele

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • směnné smlouvy
 • úprava spoluvlastnictví, včetně jeho vypořádání (zrušení)
 • zástavní smlouvy (na nemovitý majetek se zápisem do katastru nemovitostí, na movitý majetek se zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky)
 • vyřízení zápisů v katastru nemovitostí
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, který je exekučním titulem, v němž povinný (dlužník) svolí s nařízením a provedením exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného (věřitele) bez předchozího soudního řízení  

Manželské majetkové právo (společné jmění)

 • předmanželská smlouva, tj. úprava manželského majetkového režimu mezi snoubenci před uzavřením manželství
 • změna manželského majetkového režimu odlišně od zákonné úpravy
 • založení režimu oddělených jmění, tj. úplné vyloučení vzniku (zrušení) společného jmění
 • rozšíření společného jmění, tj. součástí společného jmění lze učinit majetek, který by jinak byl ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z manželů
 • zúžení společného jmění, tj. vyjmutí stávajícího nebo budoucího majetku ze společného jmění s určením, že tento majetek se stane výlučným vlastnictvím pouze jednoho z manželů

Ověření a výstupy služby CzechPoint

 • legalizace (ověření pravosti podpisu)
 • vidimace (ověření shody kopie listiny s jejím originálem)
 • konverze dokumentů (převod dokumentů z elektronické verze do listinné a naopak)
 • ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Rejstřík trestů, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenký rejstřík, další rejstříky a seznamy)

Dědické právo (právní jednání pro případ smrti a pozůstalostní řízení)

 • závěť
 • dědická smlouva
 • vydědění
 • zřeknutí se dědického práva nebo práva na povinný díl
 • určení správce pozůstalosti
 • Notář je soudním komisařem pro obvod Okresního soudu Brno-venkov, s působností pro obce: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Čebín, Kuřim, Lelekovice, Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Pozořice, Rozdrojovice a Vranov.

Naše kancelář

Mgr. Pavel Vavříček

notář

Mgr. Jitka Konečná

zástupce notáře

Mgr. Michaela Kejdová

notářská koncipientka

Mgr. Simona Škarvadová

notářská koncipientka

Miluše Konečná

notářská tajemnice

Marcela Nová

notářská tajemnice

Marie Sekaninová

notářská tajemnice

Michaela Sobotková

notářská tajemnice

Adresa kanceláře

Mgr. Pavel Vavříček
Příkop 8
602 00 Brno

budova IBC, 3. patro

Navigovat

Kontakty

545 175 203545 175 204
vavricek@notaris.cz 

IČ: 705 54 307
DIČ: CZ7304253946

ID schránky: i73ccc4

Úřední hodiny

Po
Út
St
Čt

8:00 - 17:00 
8:00 - 16:00 
8:00 - 17:00 
8:00 - 16:00 
8:00 - 15:00 

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání. 

Kontaktní formulář