Provádění úkonů v řízení o dědictví

Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete vybrat „svého“ notáře. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Notář JUDr. Alice Sedláková je pověřována Městským soudem v Brně k projednání dědictví podle předem stanoveného časového rozvrhu (data úmrtí zůstavitele), schváleného na příslušný kalendářní rok Městským soudem v Brně.

Notář Mgr. Pavel Vavříček je pověřován Okresním soudem Brno-venkov podle územního systému, tedy je pověřován k projednání všech dědictví, kdy zůstavitel měl trvalé bydliště v těchto obcích: Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Čebín, Kuřim, Lelekovice, Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Pozořice, Rozdrojovice a Vranov.

Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.

Pravidla dědění stanoví Občanský zákoník. Dědí se ze zákona nebo podle závěti, ale je možná i kombinace obojího. Závětní dědic má přednost před dědici ze zákona, výjimkou jsou však potomci pořizovatele závěti, takzvaní neopomenutelní dědici. Dědí se majetek nebo jeho část, ale do výše ceny tohoto majetku na dědice přecházejí i dluhy zemřelého. Dědictví lze také odmítnout, ale v některých případech pak dědický nárok přechází na potomky toho, kdo dědictví odmítl, což jsou důsledky většinou nechtěné. Vypořádání dědictví se většinou řeší dohodou dědiců, která musí být uzavřena před notářem. Až při uzavření této dohody může dědic vyjádřit to, že z dědictví nepožaduje žádný majetek.

Dědic se může dědického řízení účastnit osobně nebo v zastoupení (na základě plné moci).

Úřední hodiny

Po

8:00

-

17:00

Út

8:00

-

17:00

St

8:00

-

17:00

Čt

8:00

-

17:00

8:00

-

15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 27. dubna 2020 dochází v notářské kanceláři k návratu k původním úředním hodinám pro veřejnost. Žádáme klienty, aby pomohli minimalizovat počet současně čekajících klientů, a proto doporučujeme předem ověřit telefonicky vytíženost notářské kanceláře.

Děkujeme, že při návštěvě notářské kanceláře používáte doporučené ochranné prostředky, zejména roušky.