Osobní profily

JUDr. Alice Sedláková ukončila v roce 1978 pětileté studium na Právnické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) a nastoupila jako notářská čekatelka na Státním notářství Brno-město, kde byla v roce 1980 jmenována státní notářkou. Od roku 1996 je členkou prezidia Notářské komory v Brně, od roku 2008 ve funkci viceprezidenta. Spolupracovala pedagogicky v letech 1988-1995 a v  roce 2008 s brněnskou právnickou fakultou. Je spoluautorkou publikace Občanský soudní řád, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, a to části týkající se řízení o dědictví. Jako členka Jednoty českých právníků aktivně působící ve výboru Městského sdružení v Brně obdržela bronzovou Randovu medaili. Poskytuje právní služby v celé šíři notářské činnosti se zvláštní specializací na oblast právních úkonů občanů, týkajících se jejich majetku.

Mgr. Pavel Vavříček studoval od roku 1991 do  roku 1996 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a poté nastoupil u JUDr. Alice Sedlákové jako notářský koncipient. Po složení notářské zkoušky se od roku 2000 stal notářským kandidátem a byl pověřen trvalým zastupováním notáře až do svého jmenování notářem v roce 2008. Poskytuje právní služby v celé šíři notářské činnosti se zvláštní specializací na oblast práva obchodních společností, jejich přeměn a fúzí.

Úřední hodiny

Po

8:00

-

17:00

Út

8:00

-

17:00

St

8:00

-

17:00

Čt

8:00

-

17:00

8:00

-

15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 27. dubna 2020 dochází v notářské kanceláři k návratu k původním úředním hodinám pro veřejnost. Žádáme klienty, aby pomohli minimalizovat počet současně čekajících klientů, a proto doporučujeme předem ověřit telefonicky vytíženost notářské kanceláře.

Děkujeme, že při návštěvě notářské kanceláře používáte doporučené ochranné prostředky, zejména roušky.