Společná notářská kancelář

Adresa

Příkop 8, 604 31 Brno

Tel.

545 175 203

Tel.

545 175 204

Fax

545 175 205

Notář

JUDr. Alice Sedláková

449 94 508

DIČ

CZ536127142

E-mail

sedlakova@notaris.cz

ID schranka

2ezcbmq

Notář

Mgr. Pavel Vavříček

705 54 307

DIČ

CZ7304253946

E-mail

vavricek@notaris.cz

ID schránka

i73ccc4

Oba notáři byli ustavení do funkce ministrem spravedlnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 358/1992 Sb. o notářích (notářský řád). Od 1.1.2009 vykonávají notářskou činnost i jako společníci ve společné notářské kanceláři v  budově IBC na ulici Příkop 8 v Brně, v místě, kde působila od roku 1997 notářka JUDr. Alice Sedláková.

Notář vykonává veškerou činnost  za odměnu, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky a je dána buď procentem z hodnoty předmětu úkonu nebo pevnou sazbou (vyhl. č. 196/2001 Sb. v aktuálním znění).

Pro notáře platí, že odpovídají za případnou škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti notáře. Přitom sepisování veřejných listin o právních úkonech a úkony notáře jako soudního komisaře jsou považovány za výkon státní moci, za který odpovídá stát  ve smyslu ustanovení zákona č. 82/1998 Sb. Podle tohoto zákona má pak stát nárok na náhradu toho, co by za notáře případně zaplatil. Oba notáři jsou pro tyto případy pojištěni.

Užitečné odkazy

Úřední hodiny

Po

8:00

-

17:00

Út

8:00

-

17:00

St

8:00

-

17:00

Čt

8:00

-

17:00

8:00

-

15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 27. dubna 2020 dochází v notářské kanceláři k návratu k původním úředním hodinám pro veřejnost. Žádáme klienty, aby pomohli minimalizovat počet současně čekajících klientů, a proto doporučujeme předem ověřit telefonicky vytíženost notářské kanceláře.

Děkujeme, že při návštěvě notářské kanceláře používáte doporučené ochranné prostředky, zejména roušky.