Společná notářská kancelář

Adresa

Příkop 8, 604 31 Brno

Tel.

545 175 203

Tel.

545 175 204

Fax

545 175 205

Notář

JUDr. Alice Sedláková

449 94 508

DIČ

CZ536127142

E-mail

sedlakova@notaris.cz

ID schranka

2ezcbmq

Notář

Mgr. Pavel Vavříček

705 54 307

DIČ

CZ7304253946

E-mail

vavricek@notaris.cz

ID schránka

i73ccc4

Oba notáři byli ustavení do funkce ministrem spravedlnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 358/1992 Sb. o notářích (notářský řád). Od 1.1.2009 vykonávají notářskou činnost i jako společníci ve společné notářské kanceláři v  budově IBC na ulici Příkop 8 v Brně, v místě, kde působila od roku 1997 notářka JUDr. Alice Sedláková.

Notář vykonává veškerou činnost  za odměnu, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky a je dána buď procentem z hodnoty předmětu úkonu nebo pevnou sazbou (vyhl. č. 196/2001 Sb. v aktuálním znění).

Pro notáře platí, že odpovídají za případnou škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti notáře. Přitom sepisování veřejných listin o právních úkonech a úkony notáře jako soudního komisaře jsou považovány za výkon státní moci, za který odpovídá stát  ve smyslu ustanovení zákona č. 82/1998 Sb. Podle tohoto zákona má pak stát nárok na náhradu toho, co by za notáře případně zaplatil. Oba notáři jsou pro tyto případy pojištěni.

Užitečné odkazy

UPOZORNĚNÍ

Na základě usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15.3.2020 bude po dobu trvání krizového opatření notářská kancelář pro veřejnost otevřena, takto:

Po

8:00

-

11:00

St

8:00

-

11:00

Předem smluvená jednání, včetně pozůstalostních řízení, prozatím probíhají. Za způsobené komplikace se omlouváme.

Úřední hodiny

Po

8:00

-

17:00

Út

8:00

-

17:00

St

8:00

-

17:00

Čt

8:00

-

17:00

8:00

-

15:00

Po dohodě předem lze sjednat i jiný termín nebo místo jednání.